Welkom op de site van de WSW-Raad van de Westelijke Mijnstreek.

De WSW-Raad Westelijke Mijnstreek is een adviesraad voor de vier gemeenten

Gemeente Beek

Gemeente Schinnen

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Stein

welke zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Vixia
(niet te verwarren met de BV Vixia!).

Lees meer over onze WSW-raad klik hier

 

 

Dagelijks Bestuur
Paul Dreuning (Voorzitter)
Huub Wolfs(Secretaris)
Huub Wolfs (Penningmeester)

Gemeente Beek
Jos van Westerhoven
Jo Boere

Gemeente Schinnen
Huub Wolfs
Martin Kusters
Gemeente Sittard-Geleen
Paul Dreuning
Wil van den Bongard
Ger Koenen
Hannie van den Bungelaar


Gemeente Stein
Jo Smeets
Jean Wouters

 

          

Brief 3 november aan de raad,

Geachte College en leden van de raad,

Op 31 december 2013 liep de CAO van de WSW-medewerkers af. Eind 2013 en begin 2014 wilden de vakbonden aan tafel met de VNG om de nieuwe CAO-onderhandelingen te starten. Helaas is uw vertegenwoordiging van mening, dat door de komst van de participatiewet er geen reden meer is om nieuwe CAO-onderhandelingen te starten.

Lees meer klik hier